diumenge, 1 de maig de 2016

COMPETÈNCIES BÀSIQUES A SISÈ DE PRIMÀRIA

El dimecres 4 i el dijous 5 de maig els alumnes de 6è de Primària de la nostra escola van fer les proves de les Competències Bàsiques, on es valora els coneixements fonamentals que els alumnes han d’haver adquirit, en la competència matemàtica i en la competència comunicativa lingüística de català, castellà i anglès.
Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu amb col·laboració amb la Inspecció d’Educació, té un caràcter formatiu, informatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres.
Pel que fa a la llengua catalana els textos de comprensió lectora han estat: “Bestiàrium. Contes molt bèsties del món animal” de Francesc Muralles i “Llibre de lectura” de Josep Pla.
L’avaluació de la llengua catalana i la llengua castellana s’ha basat, com cada any, en un dictat, la comprensió de dos textos i una redacció per valorar l’expressió escrita.
En llengua castellana, en canvi, els textos de comprensió lectora han estat: “Relatos” de Lev Tolstoi i “Las matrioskas rusas” de wikipedia.org.
En llengua anglesa es van fer dos Listenings, dos Reading Comprehension i un Writting.
I per acabar, a matemàtiques, s’ha avaluat el càlcul, la interpretació de gràfics, la geometria i la resolució de problemes; tot això, aplicat a la vida quotidiana.

                                                  Esperem que hagi anat molt bé !!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada